Görme Engelliler

Okulumuzun Tarihçesi

Okulumuzun Tarihçesi

 

 Gazi M. Kemal Erkek Okulu (1935) 

 

okulumuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okulun "İttihat ve Terakki Mektebi 1331"(1915) yazılı kitabesi 

 

okulumuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu´nun Hükümet Konağı´na dönüştürülmeden önceki görünümü (2005) 

 

 

okulumuz

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdi de ‘Antalya Hükümet Konağı’ olarak yeniden düzenlenen eski Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu binasının yapılışından bugüne kadar geçen zaman içinde geçirdiği evreleri yazarak Antalya Tarihi’ne bir not düşelim:  
      I  Dünya Savaşı’nın sürdüğü 1915-1916 yıllarında (Rumi 1331/32’)  Antalya Mutasarrıfı Sabur Sami Paşa tarafından yaptırılan okul binası, Antalya´da halk arasında "Gazi Mim Kemal Okulu" olarak bilinir. Okul, Elmalı Mahallesi sınırları içinde, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindedir. Okulun arsasını Kadıpaşalar lakabı ile bilinen Ibradı´lı bir aile bağışlamıştır. Sabur Sami Paşa, okulun inşaat işlerinde zamanın amele taburundan (inşaat askerlerinden) faydalanmıştır. Yapımı bittiğinde, ‘İttihat ve Terakki Mektebi’ adını alan okulun doğu cephesindeki duvara konulan kitabede eski Türkçe ‘İttihat ve Terakki Mektebi 1331’ yazılıdır. Bina, dışı kesme taştan, ara kat bağlamaları ahşap ve her katı değişik görünümde iki katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bütün ahşap kısımları Korkuteli Hacıbekar Köyü’nden sağlanmıştır. Marsilya kiremidi ile örtülü çatının dışa uzanan geniş işlemeli saçaklıkları dikkati çeker. Binanın güney cephesindeki ana giriş kapısı basık kemerli; alt kat pencereleri sivri kemerli; üst kat pencereleri ise dikdörtgen şeklindedir.

Antalya Gazi Paşa İlk Erkek Mektebi Tedkik-iTtabiat dershanesinde (1927) 

 

okulumuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazi M kemal Birinci Sınıfı (1936_1937 Öğretim yılı) 

okulumuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazi M. Kemal İlköğretim Okulu Müdürü Ali Manavuşak, Müdür Yrd. Sebahattin Bey ve Öğretmen Nezihe Önertoy okul öğrencileri ile (1969-1970) 

okulumuz

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kışla olarak kullanıldı
1919’da I. Dünya Savaşı’nın bitiminde okulun batı kısmı İtalyanlar tarafından önce kışla ve cephanelik olarak ve bir süre sonra da tamamı işgal edilerek okul İtalyanlarca askeri birlik kışlası olarak kullanılmıştır.Bu işgal üzerine öğrenciler ve okul idaresi ise şimdiki askerlik şubesi karşısındaki “Debboy” (Kışla) adı verilen bir binaya taşınmıştı. İki yıl sonra İtalyanlar 5 Temmuz 1921’de Antalya’dan çekilince, okul eski binasına taşınarak ‘İttihat ve Terakki Numune Mektebi’ adı altında öğretimine devam etmiştir.
Cumhuriyetin ilanından sonra yalnız 4 ve 5. sınıfları olan ve sadece erkek öğrencileri kabul ettiği için ‘Gazi Erkek Mektebi’ olan okulun adı,  1925 yılından itibaren beş yıllık eğitime geçen okula, kız öğrenciler de alınmaya başlayınca Gazi Mustafa Kemal olarak değiştirilmiştir. Okulun 1923-1925 yılları arasında 4. ve 5.sınıflara yönelik eğitim yaparken "Devre-i ilave" ismini aldığı; ve o yıllarda altı yıllık eğitim uyguladığı o günleri yaşayan Antalyalılar tarafından söylenir.
Hükümet Konağı olarak restore edilinceye kadar iki kez onarım gören okula 1974 yılında üç derslik daha eklenmiştir. 3 Şubat 1988 tarihinde çıkan bir yangında çatısının bir bölümü yanınca bina, eski görünümü bozulmadan yeniden onarılmıştır. Okul, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarisi´ni içeren bir yapı olması nedeniyle 1997 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alınmıştır.
Okulun ünlü Başöğretmenleri arasında Tatar Osman Bey, İbrahim Atmaca Bey, Hüsamettin Bey, Sermet Aktün, Vali Haydar Başman, Ahmet ve Naci Tüzün ile Ali Manavuşak en bilinenleri. Bu okuldan mezun olan pek çok ünlünün arasında Deniz Baykal ve devrim şehidi M. Kubilay da vardır.Hüseyin Çimrin
Antalya Kent Tarihçisi